top of page

st 27. 7.

|

Buchlovice

POHYBY DUŠE

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
POHYBY DUŠE
POHYBY DUŠE

Čas a místo

27. 7. 2022 16:00 – 31. 7. 2022 13:00

Buchlovice, Polesí 297, 687 08 Buchlovice, Česko

O události

POHYBY DUŠE

„Z pramene do potoka, z klidu do divoka“ (text písně, skupina Tranzan)

Jsme parta parádních akčních ženských a cítíme potřebu s vámi v prostředí Buchlovických lesů vytvořit prostor, kde během 5-ti dnů budeme jako správné labužnice života vychutnávat plný proud naší pravé podstaty. Tělo, duše a mysl nám přitom budou ti nejlepší parťáci.

Od samého počátku vstoupení duše do fyzického těla až po jeho opuštění jsme jeden celek. Naše tělo si pamatuje všechno a je to jedno z nejpřesnějších databází našich zkušeností a informací o tom, kdo v naprosté svobodě, radosti a bez zábran jsme.

Tělo k duši promlouvá neustále a je tomu i naopak. Tento nekonečný rozhovor, tato pulzace je bohatým prostorem zkoumání a objevování vrozené ztělesněné moudrosti a toku života. Je v něm jedna z nejvzácnějších informací a to je dotek se Zdrojem, vlastním zdrojem života, tvořivosti, jasnosti vidění a poznání, který slouží v životě jako přesný kompas.

Zveme vás k vykoupání se v tomto celém s námi. Nechat se v naprosté svobodě přirozeného bytí žít v proudu pohybu, tance, doteku, hry a slova a ještě mít možnost se v tom vidět díky vědomé fotografií. Žít a spatřit sebe sama v momentě doteku ducha s vlastní existencí.

Každá z nás vám zprostředkuje cestu poznání skrze svoji jedinečnou dovednost. Zde je jejich esence ve slovech:

Marcela Berith

Duše je jako Orlice Matka, která sedí na nejvyšším větvi stromu a volá na své děti, které se z hnízda snaží vyletět a dosednout vedle matky na větev toho stromu. My, naše Já, jsme jako ty její děti. Povzbuzovaní tím nekonečným voláním

necháváme se jím inspirovat a řídit svůj let.

Tělo je jako ten Strom, jeho pevné kořeny jsou hluboko v Zemi a ve spojení s ní a jeho koruna vysoce zvednutá k Nebi.

Tanec je pro mě přeletem z hnízda (plného podvědomých vzorců a programů a přesvědčení o vlastní nemohoucnosti a oběti) na větev stromu, zalitého Sluncem poznání o sobě, své duši, těle i mysli. Z vlastní žité zkušenosti vím, že ten, kdo chce vysoko létat, musí mít pevné kořeny. A velmi se těším na to, jak si spolu užijeme ten nejuzemněnější orlí let.

www.marcelaberith.com

Michaela Parida

Když si v prostoru, tančíš, tvoříš a najednou zjišťuješ, že je něco jinak, že tě něco volá hlouběji, blíže k sobě, že se najednou vidíš taková jaká jsi a cítíš, že zabrány to vidět, vnímat a žít povolují... určitě se v prostoru pohybuje právě ona. Parida. Její pole, které skrze objektiv jako nástroj vytváří prostor bezpečí, ve kterém se věci v tobě neviděné a nepřijaté mění v dary, klenoty a stávají se součástí tvého vlastního zdroje. Prostor ve kterém se naplno a ve svobodě otevíráš sama sobě a fotografie nebo záznam z těch momentů ticha v pohybu, tanci, zpěvu či meditaci jsou následně pro tebe klíčem ke vzpomínce na to, kdo opravdu v celé své pravdě jsi.

Parida s námi během celého pobytu pocestuje všemi zakoutími a pohyby naší duše, protože ta její je široce otevřena s láskou vidět a přijmout to, co je třeba.

www.michaelaparida.cz

Tereza Winklerová

Pohyb v paradoxu ohraničeného nekonečna od počátku až po zánik v mnoha vlnách života. Takto by se dalo pojmenovat to, v čem se s Terezkou budeme celý pobyt koupat. Terezka je nositelkou vlny, pulzace života ve vesmíru. Pomocí přirozeného pohybu a dechu nás vnese do jeho neustálého nekonečného pohybu, a tak na vlastním těle procítíme jeho tekutost a proměnlivost. Tekutiny těla obsahují vědomí a přístup k božské části v nás, k duši. Ale i naše struktura, naše ego je součástí jednoho celku a stejně jako kosti v těle, tak i ono v nás spoluvytváří svobodný prostor naší životní tvořivosti ve světě hmoty.

Princip vzájemné interakce těchto dvou veličin, rozpuštění a znovu tvoření struktury a tvarů budeme zažívat s Terezkou v ponoru do našich embryologických informačních databází v těle a dotýkat se tak skrze pohyb vyšší inteligence tvoření života a vesmíru.

www.terezawinkler-intelligentmovement.com

MUDr. Helena Máslová

Duše, Voda, Helena

Tak jako voda, tak duše, jako svobodná řeka z jednoho velkého oceánu, tečou slova Heleny do duší lidí.

Tak jako voda, i ta slova si najdou svou správnou cestu k porozumění a síle v nás.  Tato vzdělaná a moudrá žena promlouvá i k mysli. Probouzí její schopnosti jako nástroj porozumění a umění osvojit si věci z duše v mudrosti těla žít.

I ona s námi skrze svou přítomnost bude plynout v pohybech na úrovni těla, mysli i ducha a vnášet dar vzájemného obohacování se jeden druhým ve své autentické přítomnosti.

Vladimíra Rychlík

Pohybový specialista, masér, lektor, certifikovaný kouč, farmaceutický laborant, tvůrce sebepoznávacích a zážitkových her. Majitelka firmy na konopné produkty CBD - Konopea.   Aktuálně rozvíjí projekt “ZRAJU JAKO VÍNO”, zaměřený na dlouhověkost a udržitelnost šťastně a moudře zrajících žen i mužů.  Ve své práci se zabývá zdravými pohybovými i mentálními návyky a stereotypy. Pracuje s technikami vycházejícími z vývojové kineziologie,  s hlubokým stabilizačním systémem - CORE. Snaží se individualizovaně mapovat  funkční pohybový aparát a hledat řešení kompenzačních cvičení na míru každému klientovi. Propojuje techniky funkčního tréninku, vývojové kineziologie i masérské a thajské manipulativní praxe. Pomáhá lidem rozvíjet radost z funkčního těla a šťastné mysli.

Martin Ďuriš

Do naší rozehrané party přijal pozvání i pohybovo-somatický terapeut Martin Ďuriš a my jsme se plynule sladili pro společnou tvorbu. Jeho vnímání tekutosti pohybu v propojenosti na vnitřní hluboké pohyby duše jasně a hmatatelně přemostí svět vnější se světem vevnitř. Tím, čemu se už léta věnuje vytváří živé a funkční pole, ve kterém s ním i my navnímáme a otevřeme v sobě přístup k pochopení a prohloubení naší lidské roviny propojené do své plné skály vnitřního spirituálního přožívání. Jeho život a způsob práce velmi ovlivňují přístupy k tělu a vědomí člověka, které pocházejí z různých tradic moudrosti, bojových umění a šamanismu.

Sjednocující princip, který spojuje to prastaré, s tím současným, je pohyb vody, dotek, frekvence a respekt vůči síle Vnitřního Léčitele, kterou má k dispozici každý z nás. A právě tyto principy, tvoří základ jeho práce. Martin působí ve své praxi celostně, přístupem, kde logicky a citlivě spojuje poznatky a principy z různých směrů východu a západu, které podporují zdraví člověka a komunity.

www.martinduris.sk

V ceně je zahrnuto

- ubytování v krásném hotelu pod Buchlovským hradem www.hotelbuchlov.cz

- strava (snídaně + večeře)

- lektorné

- spontánní fotografie z celhé pro vlastní použití

Nabízíme možnost zaplatit zálohou pobytu 5 500 Kč jako rezervaci vašeho místa s tím, že můžete doplatit na místě.

Velmi se těšíme na společné plynutí v proudech lehkosti a radosti ♥

Marcela, Terezka, Parida, Vlaďka, Helenka a Martin

Sdílet událost

bottom of page